Đã Đóng

Executive Assistant -- 2

UK BASED ONLY!! Assistant to family office, native English speaker and writer. Personal assistant experience

Kỹ năng: Xử lí văn bản

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, Germany

Mã Dự Án: #14385068

4 freelancer đang chào giá trung bình $1001 cho công việc này

$753 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kabons98

Hire me ,am an expert on this,now that a dont have any work to do I will just concentrate on this if hired and deliver quality

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Ponsamuelsamuel

Within 10days

$750 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Deepthirajv

A proposal has not yet been provided

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0