Đã hoàn thành

325778 Install logo in wordpress blog

I have my logo uploaded to my blog but i need you to install it in place of the default blue box of wordpress.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem nhiều hơn: box logo, blue box, wordpress uploaded, install logo wordpress, logo in , wordpress blog install, logo default, box blog, install wordpress blog

Về Bên Thuê:
( 89 nhận xét ) Doncaster, United Kingdom

ID dự án: #2071585

Được trao cho:

Simplesolz

Can be done... right away...

$10 USD trong 0 ngày
(111 Đánh Giá)
5.3