Đang Thực Hiện

123357 Need Wordpress Help

I have a minor error when I make a new post. It's a quick fix. There are Typography errors when a new post is made.

Please bid :)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem thêm: i need wordpress help, wordpress error, wordpress fix errors, minor wordpress error, wordpress errors, minor error, fix error wordpress, need wordpress help

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Boynton Beach, United States

Mã Dự Án: #1869523

Đã trao cho:

lisiy

Hello! will fix it:) thanks

$15 USD trong 0 ngày
(135 Đánh Giá)
6.3