Đã hoàn thành

327244 Private for nix27

Transfer the 3 sites to wordpress:

Blingo

blog

and BS and create seo friendly urls, clean crisp design with logos, install all in one seo pack and transfer over meta tags and all content etc.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem nhiều hơn: sites to create logos, BS, create seo friendly content, clean tags seo, pack logos, logos private, wordpress transfer content, transfer content wordpress, private wordpress, transfer blog wordpress, transfer wordpress content, transfer wordpress blog, friendly urls wordpress

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) phila,

ID dự án: #2073051

Được trao cho:

pheonix112sl

As discussed. Thank you

$600 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0