Đã hoàn thành

128757 PSD to Wordpres 2.1 theme

HI,

I need someone on a regular base to code wordpress themes I will send him/her. These will be psd templates.

All themes must be ?Widget? ready and work across all browsers.

Please give me a bid per code job.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpres themes, wordpres job, wordpress templates psd, regular base, psd ready templates, ready templates psd, theme widget psd, ready psd theme, wordpres theme, psd themes, psd base wordpress, srik79, psd widget, wordpress psd templates, ready psd templates, psd wordpres, psd templates wordpress, code wordpres theme, code wordpress theme psd, code psd templates, widget psd, wordpress psd themes, theme base, wordpress templates psd widget ready, psd themes wordpress

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #1874925

Được trao cho:

Felu

As discussed in PMB.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0