Đang Thực Hiện

164666 Rebuild WPsite from webarchive

Build wordpress 2.2 copy of with exactly the same url's

[url removed, login to view]://www dot newdev dot org

No need to fill pages, but if you can find original content that would be great.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem nhiều hơn: from fill, find original, wordpress copy url, wordpress rebuild, rebuild wordpress, archive org, web rebuild

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Amsterdam, Mexico

ID dự án: #1910857