Đã hoàn thành

160061 WP Theme - Minnesota Vikings

I need to have a Minnesota Vikings theme created for my wordpress blog.

You can grab inspiration from:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

I would like to utilize a 3-column layout for my wordpress with the two columns appearing on the far right.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem thêm: www wp com, wp theme, wordpress grab, wp blog theme, wordpress column theme, theme column wordpress, minnesota, theme created

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Woodbury, United States

Mã Dự Án: #1906250

Đã trao cho:

bobsc

Can be done :)

$75 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0