Đang Thực Hiện

152787 Wordpress category page

Hi

I need a category page installed in my wordpress site so that all postings would be listed in it.

Can you install please?

Art

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem thêm: c# category, wordpress art site, category page, wordpress category page, wordpress category, page postings, wordpress art, category, category page wordpress

Về Bên Thuê:
( 89 nhận xét ) Doncaster, United Kingdom

Mã Dự Án: #1898968

Đã trao cho:

Dotcommakers

escrow required to start. thanks

$15 USD trong 0 ngày
(653 Đánh Giá)
7.5