Đã hoàn thành

326658 WordPress Coder

Need some changes to my WP blog.

Easy for a good WP coder.

1hr work max.

Would like someone to work now please (communication over MSN)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem nhiều hơn: wp coder, need a wordpress coder, coder blog, blog coder, need wordpress coder, wordpress max, coder wordpress

Về Bên Thuê:
( 94 nhận xét ) St Helier, Spain

ID dự án: #2072465

Được trao cho:

skulledsl

Please check PMB. Thanks!

$30 USD trong 0 ngày
(220 Đánh Giá)
6.6