Đang Thực Hiện

326654 Wordpress Site with RSS Feeds

Create a wordpress site which can filter only the rss feeds that I like to enter into my site.

PM me for details.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, WordPress

Xem nhiều hơn: create wordpress site , create a wordpress site, wordpress feeds, wordpress rss filter, filter wordpress, wordpress filter, create rss, rss filter, create enter site, feeds, RSS feeds, create rss site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #2072461

Được trao cho:

quickcodersl

Thank you! :)

$60 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0