Đang Thực Hiện

fix wordpress error page not found

On our wordpress site when you click on the title of a blog post it comes up with a 404 page not found. This also happens when you click on the title in the "Latest News" title on the home page.

Site is:

[url removed, login to view]

Just click on the blog page and then click on the title of the blog post and you'll see what I mean!

([url removed, login to view]:/[url removed, login to view])

Kỹ năng: CSS, HTML, WordPress

Xem thêm: wordpress error page found, wordpress fix page found error, fix home page, wordpress news, wordpress error, fix wordpress error, wordpress page error 404, wordpress error 404 page, wordpress site 404, 404 page, error 404 found, home page fix, news wordpress, latest news css, wordpress site error, error 404 fix, error 404, post title wordpress, fix css error site, wordpress fix css error, 404 error page, blog page wordpress, wordpress home css, fix wordpress site, wordpress css fix

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Prescott, United States

Mã Dự Án: #1074560

Đã trao cho:

grazianno

Hello, please check your PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(97 Đánh Giá)
6.4

7 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

evgendob

Ready to help

$30 USD trong 1 ngày
(241 Đánh Giá)
7.2
tonykim100

Hello sir! Please check PMB.

$50 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.2
ppatrickk

Please check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(97 Đánh Giá)
5.9
dracco

see your pmb please

$30 USD trong 0 ngày
(92 Đánh Giá)
5.5
AdamsK

ready for service sir. thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(40 Đánh Giá)
4.5
kquidan

Please check PMB, Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
4.1
kismatconnection

I got it please check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.7
DanielBledea

Hi there Arizona! I have a hint for your problem. Check PM please!

$31 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0