Đang Thực Hiện

need help with wordpress blog

We need a wordpress expert to help us with our company blog. Need assistance with the alignment configuration of it. I need someone ASAP. its 2 hours of work

Kỹ năng: CSS, HTML, WordPress

Xem thêm: wordpress expert company, need help blog, help wordpress blog, blog help wordpress, need company blog, help us, blog help, blog hours, alignment css, css alignment, help css, blog expert, wordpress hours work, need help wordpress, blog need, need help someone, need help css, wordpress company, ffranks01, css help, wordpress expert help, css wordpress expert, blog css, blog asap, help blog

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Apopka, United States

Mã Dự Án: #1056002

Đã trao cho:

contbd

wordpress expert. please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(88 Đánh Giá)
5.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

Junyou

Hi,my friend,please kindly check PM,thanks!

$35 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
4.8
logoer

At your Service Sir! Please check pm.Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0