Đang Thực Hiện

500392 Wordpress navigation css edit

redoing a site from a homemade cms into wordpress.

current site: [url removed, login to view]

new site can be found at: [url removed, login to view]

need to modify the CSS so that the new nav looks like the old nav (link name under the image) and the dropdowns work correctly.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, CSS, Biên tập, Quản lý website, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress nav, nav css, modify navigation wordpress site, cms homemade, wordpress edit site, edit name, modify wordpress css, wordpress cms css, Wordpress CMS site, wordpress image navigation, wordpress edit css, image wordpress navigation, image navigation wordpress, edit navigation, wordpress link modify, wordpress image nav, wordpress navigation, modify link wordpress, css edit, work css wordpress

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) kittery point, United States

ID dự án: #2246313

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

khwajababa

Please see PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(76 Nhận xét)
6.1