Đã Trao

Wordpress Eval 64 hack Fix

Hi there can you help me with a redirct virus on my hosting account?

It is effecting all my websites...

You had bidded on a similar project I had in the past and I need it fixed for good this time.

Joe / Skpe: puremillions

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: eval wordpress, fix hack, eval fix, wordpress hack, help with wordpress websites, hack a, fix wordpress hack, virus fix, fixed wordpress, hosting fix, can virus, eval virus, fix eval hack, virus wordpress, virus eval, fix websites, fix virus, eval hack, eval, can hack, hack f, hack project, hack fix, hack websites, project hack

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) saint petersburg, United States

Mã Dự Án: #1664907

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

sehgals

Hired by the Employer

$40 USD trong 1 ngày
(137 Đánh Giá)
6.3