Đang Thực Hiện

Wordpress Job

I need you to do some bug fix on wordpress site.

Let me know when can you start.

Thanks.

Kỹ năng: HTML, Javascript, Thiết lập Bản thảo, WordPress

Xem thêm: wordpress bug, bug wordpress, wordpress job site, wordpress bug fix, already site need editing, start forum joomla site, start web cam site

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Kesinga, India

Mã Dự Án: #1647948

Đã trao cho:

mtthardy4

Hired by the Employer

$6 USD / giờ
(165 Đánh Giá)
6.7