Đã hoàn thành

166010 Wordpress installation in Dutc

Wordpress needs to be installed on my webserver, and setup should be done as well. I want to use it as a nice blog.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress installation, wordpress nice, blog wordpress setup, Webserver setup, mysql webserver, installation webserver, blog installation, mysql wordpress, webserver mysql

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Netherlands

ID dự án: #1912202

Được trao cho:

phpvnsl

Hi, I can install it with in a few hours. Best regards, Kane.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0