Đã hoàn thành

131585 Wordpress Transfer

Need a wordpress blog transfered to a new server. Right now the wordpress blog is located in a sub-directory and on the new account we want it located in the root.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress transfer, transfer wordpress, directory wordpress, wordpress mashup, wordpress root directory, transfer blog wordpress, transfer wordpress blog account, wordpress sub, transfer account blog wordpress, blog transfer, wordpress blog root, Server Transfer, transfer mysql wordpress, transfer wordpress server, transfer wordpress blog, transfer server, mysql wordpress, wordpress root, transfer wordpress blog server, transfer blog, mysql root, wordpress transfer server, mysql transfer, transfer mysql

Về Bên Thuê:
( 455 nhận xét ) South Freeport, United States

ID dự án: #1877754

Được trao cho:

thatscriptguy

I can get it moved tonight.

$30 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0