Đã Hủy

WordPress Web Site for MEV (Musique En Vue)

Web site in French only for a music festival that is held for a week in the month of July.

Kỹ năng: CSS, MySQL, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: wordpress web, wordpress web site, mev, french wordpress, site music wordpress, web site wordpress, music festival, music wordpress site, wordpress french, festival site, festival wordpress, web site month, multilingual web site wordpress, corporate web site wordpress, music web site, convert web site wordpress

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) Montreal, Canada

Mã Dự Án: #4545462

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

WillxD

Hired by the Employer

$15 CAD / giờ
(81 Đánh Giá)
5.8