Đã Đóng

Tích hợp API vào website Wordpress để sử lý đơn hàng

Mình có một website làm bằng Wordpress: [login to view URL] (A)

Mình muốn làm một Plugin hoặc APP chạy trên web để kết nối API với đối tác của mình là: [login to view URL] (B)

Công dụng của App này là tự động đồng bộ hóa đơn hàng, tồn kho và sử lý đơn hàng tự động của website (B) với webste (A). Chi tiết hơn xem trong file đính kèm

Chi tiết, hướng dẫn được cung cấp bởi [login to view URL] Các bạn có thể download file đính kèm để tham khảo.

Kĩ năng: WordPress, Thiết kế trang web, Web API, Website Build

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #30951503

7 freelancer chào giá trung bình$1011 cho công việc này

gauravgargcs

hello, i am expert in wordpress , i can do anytype of work in wordpress like plugin development and theme customization , please come on chat so we can share your work, thank you Gaurav D.

$1125 USD trong 7 ngày
(132 Nhận xét)
7.4
saaz109

Hello, how are you doing today? I have read your serious suggestion carefully. I am an expert in PHP, MySQL, WordPress, Custom WordPress Plugins and Themes Development, Modifying WordPress Core, WordPress Hooks, Short Thêm

$800 USD trong 4 ngày
(44 Nhận xét)
5.6
(9 Nhận xét)
4.4
patelshalu464

Hello, Hope you are doing well! I just saw your project and got your needs. I have six years of experience in the same domain. I will complete this project within a minimum budget and time frame. I have developed sim Thêm

$1000 USD trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
3.9
rahildevelopment

Hello,I have been work on WordPress plugin development and customization. i have expertise with PHP, WordPress, CSS, MySQL, HTML. i will go through the attached file and want to discuss with you via chat. Regards Rahil

$750 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.9
freelancer1di4l

Dear sir, We are sorry because this is a auto bid, because of Covid, we have no enough member to monitor thousands project in Freelancer and so we must do a auto bid, we hope you can read our profile and come back us Thêm

$1250 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vinalamp

Hi anh Bên em có thể làm được APP như anh yêu cầu, nếu được anh inbox mình trao đổi thêm nhé

$1400 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0