Đang Thực Hiện

button and form integration for SourceBurner

Add "enquire now" button into sidebar, at the top of all pages with sidebars.

Same functionality as enquire now in footer - form popup with exact same criteria

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: sourceburner, wordpress popup form, enquire, popup footer wordpress, form popup, footer popup, paypal integration form, sidebars, paypal integration form api

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Cape Town, South Africa

Mã Dự Án: #1749185

Đã trao cho:

SourceBurner

I'm ready to start right away!

$15 USD / giờ
(36 Đánh Giá)
4.9

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

tiabrains

Greetings, Please check your inbox. Kind Regards, TIA Team.

$12 USD / giờ
(14 Đánh Giá)
5.1