Đã hoàn thành

Changes to Wordpress websites + Maintenance

Được trao cho:

aalogic

Please check PM for bid details. Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(50 Đánh Giá)
6.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

Rautella

Wordpress expert here, kindly send me full project details so that i can review it and tell you exact cost for the project. Kind Regards, Rautella

$30 USD trong 0 ngày
(62 Nhận xét)
5.7
mhanif

Please Check PM

$30 USD trong 1 ngày
(49 Nhận xét)
5.6