Đang Thực Hiện

Community wordpress

Được trao cho:

Mubbshirkazmi

As discussed..

$80 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $82 cho công việc này

akshaysingh

Hi,Please see PMB.

$80 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
2.7
alphakings

expert developer here please check pm.

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
unmatched

Pleae check PMB. Thanks, Hema

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Eulogik

Dear Sir, Eulogik is a new age web based product/solution development company. Here, we ideate, brainstorm, prototype, iterate, design, develop and launch web 2.0 applications using cutting edge web technologies. We Thêm

$50 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0