Đã hoàn thành

Convert my static website into wordpress.

Được trao cho:

suhanasoftech

Hello, please check PM for details.

$30 USD trong 4 ngày
(12 Đánh Giá)
4.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

ppatrickk

Please check PM.

$50 USD trong 1 ngày
(96 Nhận xét)
5.9
dataconsultants

Please check PMB for details, Thank you

$50 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.1