Đã hoàn thành

wp dreamer payment contact form fix

please fix my wordpress contact form 7 please fix my wordpress contact form please fix it please please fix my wordpress contact form 7 please fix my wordpress contact form please fix it please

Kĩ năng: WordPress

Xem nhiều hơn: fix it fix it fix it fix it, fix wp, dreamer, theseomagician, wordpress contact, form fix, template xml contact form fix, wordpress form payment, form payment wordpress, payment form wordpress, wordpress payment form, wordpress contact form, fix contact form, fix contact form tm tempaltes, contact form wordpress, template monster contact form actionscript contact form php, fix 500 internal server error wordpress, paypal payment data transfer wordpress, form fix page code php html, flash as3 form asp contact

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Mermaid Waters, Australia

ID dự án: #2340057

Được trao cho:

wpdreamersl

Hello mate! lets start!

$30 USD trong 0 ngày
(220 Đánh Giá)
7.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

dimpyniku

pls chk my post pmb for more detail. txs

$30 USD trong 1 ngày
(23 Nhận xét)
5.0
Bistechsupport

Hi, This is Jeni from bistech support. We would like to inform you that in a very short time frame, that we have completed lot of projects in freelancer. We are sure that we could able to work on your projec Thêm

$150 USD trong 7 ngày
(13 Nhận xét)
4.2
neoconcepts

wordpress/php team

$150 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
3.3
muzkle

Ready to start, i'm just waiting for your reply, thanks!

$40 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.6