Đang Thực Hiện

fast wordpress job

A scammer freelancer put their own code on the footer of my page. I deleted it, and now the page doesn't display at all. Need someone to fix right away.

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: wordpress job freelancer, job of freelancer, job freelancer it, i.t. job, it freelancer job, freelancer wordpress fix, freelancer job c#, freelancer fast, fix wordpress freelancer, fast freelancer, code wordpress freelancer, freelancer it job, freelancer wordpress, freelancer job, wordpress display, fast page, need someone fix wordpress, fast fix, page display wordpress, wordpress code fix, footer fix wordpress, wordpress page display, bohado, fix wordpress footer, wordpress page footer

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Kent, United States

Mã Dự Án: #1014343

Đã trao cho:

virsky

Hi, check PM please

$30 USD trong 0 ngày
(20 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

WebsiteFast

WP expert, I can fix it right now see Inbox.

$45 USD trong 0 ngày
(47 Đánh Giá)
7.4
mhanif

Lets do it now.

$30 USD trong 1 ngày
(49 Đánh Giá)
5.3