Đã Hủy

Redesign an existing Website in Wordpress

We have an existing website, but want to do a total redesign, feature-driven website and we think we want it in Wordpress.

Deadline 1st May

Kĩ năng: WordPress, PHP, Thiết kế trang web, HTML, Thiết kế đồ họa

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Cross Plains, United States

ID dự án: #32742620

77 freelancer chào giá trung bình $50/giờ cho công việc này

(349 Nhận xét)
9.9
(1726 Nhận xét)
10.0
(188 Nhận xét)
9.4
(430 Nhận xét)
9.6
(591 Nhận xét)
10.0
(722 Nhận xét)
9.3
(1239 Nhận xét)
9.5
(354 Nhận xét)
9.5
(819 Nhận xét)
9.4
(542 Nhận xét)
8.9
(1210 Nhận xét)
9.3
(1707 Nhận xét)
9.1
(249 Nhận xét)
9.2
(621 Nhận xét)
8.9
(1237 Nhận xét)
9.2
(137 Nhận xét)
8.5
(316 Nhận xét)
8.5
(447 Nhận xét)
8.9
(756 Nhận xét)
8.7
(669 Nhận xét)
8.7