Đã hoàn thành

Fix my Wordpress

I'm having problems with my wordpress. I want it so that when people login on the main site, it goes back to the main site and gives them access to the restricted modules also there's a weird quizz plugin that shouldn't be there when you login through the back-end admin. $50 bid.

Kĩ năng: WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress modules, wordpress login admin, problems with wordpress, plugin fix, my wordpress, weird, fix-access/, fix wordpress admin, fix problems access, access fix, wordpress problems, fix end, fix wordpress problems, wordpress fix admin, end fix, fix main wordpress, problems wordpress, wordpress login plugin, fix wordpress login, wordpress bid modules, plugin modules, wordpress resume site plugin, wordpress movie site plugin, wordpress review site plugin, wordpress news site plugin

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1625387

Được trao cho:

conapps

Hello, i am ready to start the project. Please check PM for more details. Thanks!

$50 USD trong 0 ngày
(55 Đánh Giá)
6.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

techinformatics

Ready to start work on the project. Kindly check PMB for more details.

$50 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.2
softaic

Hi, I can do it for you. I'm ready to start now. Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
3.0
auxius

Sir i can fix this for you. I'll start right away

$50 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
houseoftech

hi sir i am here to work with you

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0