Đã hoàn thành

For php4world - some changes for sportsvibe

Hello there

I have a few changes/corrections to make on my wordpress website sportsvibe.com.

All the changes are explained in the document attached.

Could you please let me know?

Thank you

Romaaano

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: some changes on website, Few changes, corrections wordpress, changes wordpress website, website corrections, corrections website, wordpress corrections, php code email attached, know website changes php, php find text pdf document, kindly find attached document, php mysql application archive document, detect changes webpage php, php search inside pdf document, sportsvibe, click link changes order php, php process script attached file, php script play attached mp3, php4world, php script send attached files

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Miami Beach, United States

Mã Dự Án: #1012396

Đã trao cho:

php4world

Here is the bid.

$40 USD trong 2 ngày
(38 Đánh Giá)
5.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

rainweb

easy job, small bid, get it done!

$30 USD trong 0 ngày
(20 Đánh Giá)
4.7
mithenhstu

dear sir,please see my PM.

$30 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0