Đang Thực Hiện

Install WP Font Plugin

Need a wordpress font and font size plugin installed on a current running wp site

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: plugin install font, font plugin wordpress, wordpress font plugin, wp, wordpress font, font, wordpress install plugin, migrate site wpmu, complext site, need font, plugin installed, running freelance site, current playlist plugin wordpress

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) West Chester, United States

Mã Dự Án: #1084132

Đã trao cho:

guru004

Lets start :)

$30 USD trong 1 ngày
(110 Đánh Giá)
6.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

dracco

what font and size? I'm ready to start now. Regards

$30 USD trong 0 ngày
(43 Đánh Giá)
4.9
webofsolutions

i am ready to install it now.

$30 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.2
Frankseo

Hi, Our team of developer can do this within given turn Around Time. Check PM

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
michaelnazareno

I'm an expert in Wordpress and would really love to help you

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0