Đã Trao

Integrate vbulletin forum into wordpress s2member plugin

I have an existing vbulletin forum which I want to integrate into my wordpress membership site (run by s2member plugin). The members should be able to access the forum directly from the wp membership site.

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: s2member vbulletin, vbulletin wordpress plugin, vbulletin forum plugin wordpress, integrate forum wordpress, vbulletin s2member, integrate s2member vbulletin, s2member plugin, members plugin, s2member, integrate, integrate membership, plugin vbulletin wordpress, run forum, wordpress site vbulletin forum, membership site s2member, run plugin, wordpress plugin vbulletin, existing plugin, site vbulletin forum, site vbulletin, vbulletin integrate, forum wordpress , wordpress forum plugin, integrate vbulletin forum wordpress, vbulletin membership site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1045045

3 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

violetzs

thanks for invition. I can do it and very interested.

$150 USD trong 7 ngày
(47 Đánh Giá)
5.7
wordpressx

PLEASE CHECK pm

$250 USD trong 3 ngày
(27 Đánh Giá)
4.9
sanjayfulkar

Please visit your PMB for more details. Thanks

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0