Thêm nút load more cho woocommerce

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

website : [login to view URL]

ở danh mục sản phẩm mình thêm nút load more như ( clickbuy hay didongthongminh).

Bạn này làm được liên hệ (Removed by Freelancer.com Admin)

WordPress PHP WooCommerce HTML Thiết kế trang web

ID dự án: #23816630

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

Được trao cho:

SocialITWeb

hii, I am looking for work in WordPress.I have three years experience in WordPress. I can do customization theme integration customization in WordPress.I work from wordpress full-time at home. If you have a WordPress j Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.7

3 freelancer chào giá trung bình$133 cho công việc này

AbdulSami4422

Hello. I have read and understood all your requirements and i strongly believe that we are the right person to do this job. we are working as a team included wordpress, php, frontend and backend developers! so, don't Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0