Đã Đóng

S2Member Set up w/Aweber & vBulletin integration

I have a wordpress site I am developing as a membership site using s2Member plugin. I need the rest of the set up completed, the Aweber integration done and vBulletin set up so that the members can access the forum directly from the wp membership site.

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: s2member aweber, aweber vbulletin integration, vbulletin s2member integration, s2member vbulletin integration, s2member aweber integration, vbulletin s2member, s2member vbulletin, membership site s2member, s2member plugin, s2member, aweber, using rest access, member integration, access wordpress integration, set forum wordpress, set wordpress forum, aweber wordpress, wordpress integration access, access integration wordpress, plugin vbulletin wordpress, wordpress developing, wordpress site vbulletin forum, wordpress plugin vbulletin, vbulletin forum plugin wordpress, wordpress set s2member

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Charleston, United States

Mã Dự Án: #1615236

3 freelancer đang chào giá trung bình $233 cho công việc này

nmans

Let us get this done for you

$250 USD trong 7 ngày
(150 Đánh Giá)
6.9
iwebdeveloper

Hi LeighaBaer, I am Web-Designer and Web-Developer of WordPress. and have Great experience in WordPress plugin Development. Kindly check PMB For details. Thank

$200 USD trong 7 ngày
(64 Đánh Giá)
6.2
mehjabinbd

Please Check PMB Details

$250 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0