Đã Đóng

Need to extra features on my WordPress website

Job Description:

Need to extra features on my WordPress website..

I have sport website. I want to playres ranking & add paid subscription features to my website.

like this website ..

Refrence website :

[login to view URL]

[login to view URL]

realted News also needed

Happy bidding..

Kĩ năng: WordPress, PHP, HTML, Thiết kế trang web, Thiết kế đồ họa

Về khách hàng:
( 12 nhận xét ) Kanpur, India

ID dự án: #36228714