Đã hoàn thành

I need PSD to xtml for one template.

Hello,

I have one templte and needs to convert into xhtml

1. must be w3c complaint

2. must be table less

3. must be crosss broswer compatible

Thanks

Kĩ năng: WordPress

Xem nhiều hơn: need psd template, w3c psd, broswer, need psd, psd table wordpress, wordpress table psd, table template psd, table psd template, table psd, need website template match psd design, convert table wordpress, convert psd template wordpress, xhtml wordpress convert, xtml w3c, wordpress template compatible, template w3c, xtml template, xhtml wordpress template psd, w3c template, psd table, wordpress table template, psd template xhtml, w3c convert, psd xhtml convert, w3c table

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) hfjyj, Denmark

ID dự án: #1053768

Được trao cho:

suhanasoft

Please check PM for details.

$30 USD trong 1 ngày
(42 Đánh Giá)
5.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $59 cho công việc này

brycep

Hi,Can you send me the screen shot of your design?Thanks,Bryce

$85 USD trong 2 ngày
(44 Nhận xét)
6.1
dataconsultants

Please check PMB for details. Thank you

$40 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.1
fast2web

Hello I am interested by this project. Please check PMB.

$80 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.0