Đã Hủy

Need WordPress expert

Need an WordPress expert to fix a bug for my blog. Details will be provided for winner.

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: wordpress bug, blog expert, need bug, need fix wordpress blog, bug wordpress, fix blog, wordpress bug fix, wordpress need registration form, ask expert wordpress plugin, wordpress need api, expert blog, bug need, rss expert wordpress

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Abington, United States

Mã Dự Án: #1010332

4 freelancer đang chào giá trung bình $44 cho công việc này

urmi1

WordPress expert here.. Please see PMB for more details...

$75 USD trong 2 ngày
(93 Đánh Giá)
6.3
ichurakov

Please check inbox. Thnx.

$30 USD trong 0 ngày
(69 Đánh Giá)
5.3
Gwang

Hi. Please check your PM. Regards.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tranbach

It's my job. Please check PM for more details. Thanks!

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0