Không tìm thấy công việc

Rất tiếc chúng tôi không thể tìm thấy công việc mà bạn đang tìm kiếm.

Tím thấy các công việc mới nhất ở đây:

I need an Android app. I would like it designed and built.

$176 - $528
$176 - $528
0 lượt đặt giá
$30 - $250
0 lượt đặt giá

looking for designer to edit a school photo - easy and sall updates

$1 - $3 / hr
$1 - $3 / hr
0 lượt đặt giá

I have published a iOS App on Appstore. I need someone to write some review for this app. Thanks

$13 (Avg Bid)
$13 Giá đặt trung bình
4 lượt đặt giá
I want a SVG file for website 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I want a SVG file for website in which you have to prepare a digitalize drone image

$75 (Avg Bid)
$75 Giá đặt trung bình
2 lượt đặt giá

I need a new website. I need you to design it.

$11 - $18 / hr
$11 - $18 / hr
0 lượt đặt giá

I need you to write a research proposal

$6 / hr (Avg Bid)
$6 / hr Giá đặt trung bình
3 lượt đặt giá
logo making 6 ngày left

i have need simple logo design.

$16 (Avg Bid)
$16 Giá đặt trung bình
14 lượt đặt giá

Приветствую! Необходимо разработать такое приложение. Подробности в файле. Я его вижу примерно так. Можете предложить свои варианты реализации необходимых функций. Также необходим дизайн. Примеры дизайна я скину позже.

$408 (Avg Bid)
$408 Giá đặt trung bình
6 lượt đặt giá
JPG to Word 6 ngày left

We Have a Simple job for you. we have some jpg images we want to convert it to word file. only word skill is want for it. we try to use OCR software but it fail we want to your help. new freelancer accepted. example file was attached.

$99 (Avg Bid)
$99 Giá đặt trung bình
22 lượt đặt giá