Đã Đóng

Tạo plugin cho website wordpress

Job Description:

Plugin có chức năng sau đây:

- Tìm post có ID chỉ định và update lại một số thông tin của post như: Post title, Featured image, Redirect link

Trao đổi để thêm chi tiết công việc hoặc đọc đoạn code mẫu bên dưới để hình dung.

Kĩ năng: WordPress, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Quảng Ngãi, Vietnam

ID dự án: #36274579

27 freelancer chào giá trung bình$184 cho công việc này

infowider11

Hello, Hope you're doing good ...... I have gone through your job details and understood them. I am ready to develop a website as per your requirements. AS a highly skilled WordPress developer with 8+ years of workin Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(288 Nhận xét)
9.0
ykarora26

Hello sir, I read all the information that you provided in project description . you are looking for Tạo plugin cho website wordpress I am Proficient in Website Designing, App Designing, Template Designing, Landing Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(334 Nhận xét)
8.1
gauravgargcs

Hello, Hope you are doing great, i have a 8+ year experience for plugin development in wordpress, i can develop your plugin as per your work requirements, please come on chat so we can discuss all work in details, Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(264 Nhận xét)
8.0
rexzetsolutions

yeah i m expert with the plugin development so i can develop that plugin ready to start work form now

$500 USD trong 3 ngày
(344 Nhận xét)
7.4
vashishtrupinder

Hello I'm a WordPress plugin expert and FULL-Time Developer. I can help you to Create a plugin for wordpress website I am ready to start now. Please share more info. Thanks Azad

$250 USD trong 7 ngày
(163 Nhận xét)
7.3
Sunita0610

Hello, I am a WordPress web , CSS and PHP developer with 12 years of experience. I have read your project description and previously I've worked on similar projects so it will be easy for me to work on your project as Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(187 Nhận xét)
7.2
inertiasoftltd

Good day! Thank you for considering my services. I am confident that I can create a plugin for your WordPress website that will meet your needs. With years of experience in WordPress development and plugin creation, I Thêm

$120 USD trong 3 ngày
(93 Nhận xét)
7.0
Alphawizz

Dear Sir/Madam, I hope you are well. I have read your project description. I am a Flutter / PHP / WordPress expert with over 8 years of experience in creating websites and e-shops. I also have several skills like graph Thêm

$155 USD trong 7 ngày
(14 Nhận xét)
6.1
itxitpro

Hello, I am expert in web development and have a rich experience in wordpress development so ii can create a plugin for wordpress website as per your needs. I have understood your requirements what you exactly need a Thêm

$220 USD trong 7 ngày
(50 Nhận xét)
6.0
hemchand4315

Hi, I see you have attached a piece of code to set featured images and update title in the current post that can be utilized in the plugin, i will made. I can give an option to search a post and update its data as per Thêm

$121 USD trong 2 ngày
(17 Nhận xét)
5.1
harvinder15291

Hi I am a professional Website designer and developer. I have checked the details of Create plugin for wordpress website -Best layout for website and creative Graphic work on it. -Good Animation design, Buttons, Icon Thêm

$102 USD trong 4 ngày
(21 Nhận xét)
4.9
ssumitkumar7800

Hello Sir Above seeing your project information regarding Create plugin for wordpress website. I’ve worked with a variety of clients, including large academic institutions and small non-profits, and I know how to buil Thêm

$140 USD trong 5 ngày
(10 Nhận xét)
4.0
syednomanali602

Hello Mate, I am interested in your plugin development project. I have experience in plugin development and can help you with updating post information such as post title, featured image, and redirect link. Could you Thêm

$95 USD trong 4 ngày
(5 Nhận xét)
1.8
ntran19

Chào Bạn Tôi có thể hoàn thành công việc này trong 2h. Giải pháp của Tôi là: - Tạo 1 plugin - Trong Plugin này, Bạn có thể config cho 1 hoạc nhiều Post. - và mỗi Post, Bạn có thể chỉ định field nào cần update, và updat Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.2
thucfami

Hãy liên hệ với tôi Chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn vấn đề này nhé Hiện tại tôi cần xem yêu cầu chi tiết hơn

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chsajjadbusiness

Tôi rất hứng thú với dự án của bạn và sẵn sàng để thực hiện plugin với các tính năng như tìm kiếm và cập nhật lại thông tin cho bài đăng chỉ định. Tôi có kinh nghiệm trong việc phát triển các plugin cho WordPress và đ Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Jaswinderkdevbi1

Hi, **** PHP expert**** I have more then 15 year’ experienced in development As i am expert, I can build it according to your requirements. Because I have a lot of the experiences about these fields, I can build y Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.2