Đã hoàn thành

KT-NL project for tyxla

KT-NL project for tyxla

KT-NL project for tyxla

KT-NL project for tyxla

KT-NL project for tyxla

KT-NL project for tyxla

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: moshepc, prepare kt document project, nl, commerce project net, layout project, flash project maker, mfc project, 2008 newly awarded project warehouse cold storage, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project, b2b project can provide outbound process

Về Bên Thuê:
( 237 nhận xét ) tel aviv, Israel

Mã Dự Án: #1695526

Đã trao cho:

tyxla

Thank you!

$700 USD trong 7 ngày
(66 Đánh Giá)
7.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $550 cho công việc này

baseone

++ well familiar with wordpress, ready to start. please check PMB ++

$400 USD trong 7 ngày
(246 Đánh Giá)
8.9