Đang Thực Hiện

KT-NL project for tyxla

KT-NL project for tyxla

KT-NL project for tyxla

KT-NL project for tyxla

KT-NL project for tyxla

KT-NL project for tyxla

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: moshepc, nl, commerce project net, layout project, flash project maker, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 236 nhận xét ) tel aviv, Israel

Mã Dự Án: #1695526

Đã trao cho:

tyxla

Thank you!

$700 USD trong 7 ngày
(49 Đánh Giá)
7.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $617 cho công việc này

baseone

++ well familiar with wordpress, ready to start. please check PMB ++

$400 USD trong 7 ngày
(51 Đánh Giá)
7.0
INTIGATETECH

Please check PMB Regards,

$750 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shirleywood4

Hello Sir, Please check PMB for listing and confident to complete the project with quality services.. Best Regards

$600 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0