Đang Thực Hiện

Set up WordPress MU site

Set up a WordPress MU site. Set up the navigation to include standard pages plus two blogs to start.

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: standard up, start wordpress, set up, set wordpress site, set blogs, wordpress set site logo, wordpress site, wordpress mu, wordpress navigation, set wordpress, commerce wordpress set, php site converting wordpress, set default start page, wordpress plus, wordpress set, site set

Về Bên Thuê:
( 225 nhận xét ) Bloomingdale, United States

Mã Dự Án: #1020311

Đã trao cho:

royprosenjit1015

Please accept my bid

$40 USD trong 1 ngày
(494 Đánh Giá)
7.7