Đã hoàn thành

Simple, Wordpress Programing

I need a very simple wordpress setup...add a banner, and three blog cat. This job will only pay $15 usd please do not bid if you cant agree. This job should take a perosn who understands wordpress 10 minutes

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: wordpress programing, wordpress setup, wordpress banner, wordpress 10$, programing, c++ programing, C# programing, wordpress usd, wordpress simple job, blog wordpress setup, simple wordpress job, simple banner wordpress, banner wordpress blog, bid usd, bid deals pay bid, wordpress blog banner, banner wordpress, wordpress blog setup job, jsjac simple client setup, simple html setup, wordpress add adv banner, php simple file manage add, will pay 100 perosn signup hosting, pay programing, simple wordpress setup

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Chicago, United States

Mã Dự Án: #1040424

Đã trao cho:

donhopkin

Please check your PM

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

rose740318

Please see your PM

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.7
bharatmaru

i agree to do this job.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0