Đã Đóng

Viết tool Crawl novel cho web wordpress

Mình có một web novel tiếng anh cần viết plugin crawl để tự động cập nhật những truyện có sẵn trên web.

Kĩ năng: WordPress, PHP, Tiếng Việt

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #29145478

5 freelancer chào giá trung bình$166 cho công việc này

NEHABHAT92

Hi, I can create Mình có một web novel tiếng anh cần viết plugin crawl để tự động cập nhật những truyện có sẵn trên web. I am an experienced Web developer and equipped with all the necessary skills to provide you bes Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(34 Nhận xét)
5.4
flixstudioz

Hi, I've read your project description which you mentioned as Writing Crawl novel tool for WordPress web. and understood all the requirements that you mentioned. I've vast experience with web development both front and Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.4
kashmirmzd60

Hi there! I'm a professional Website optimizer, with over 10 years experience dealing with JavaScript Optimize 3 CSS. I have read the project's details you need Viết tool Crawl novel cho web wordpress and I am ready t Thêm

$160 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
4.1
Huonglt

Chào bạn, Mình là Hưởng. Mình có kinh nghiệm 2 năm làm crawler website. Ngôn ngữ mình sử dụng là Python. Bạn đừng lo lắng nếu ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của bạn. Mình thấy module này để riêng ra rồi để nó insert vào Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
JohnBui79

Mình từ làm plugin crawl sản phẩm tự động từ [login to view URL] Plugin mình làm có cả chức năng tự động đọc hiểu tiêu đề sản phẩm để phân loại và tính giá. Cũng vừa làm xong dự án crawl thông tin của các trang đ Thêm

$140 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0