Đang Thực Hiện

Transfer Wordpress (with database) to new host new domain

Được trao cho:

Shalena29

will be done

$40 USD trong 2 ngày
(163 Đánh Giá)
7.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

FilipMa

Hi i can do this right now. (it want more then 1 hour to complete). I have experiance in this, please check my profile/reviews and portfolio.

$40 USD trong 0 ngày
(29 Nhận xét)
5.1
sachin007007

HI,Lets do,THanks.

$50 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.1
itconsultindia

wordpress/php team

$50 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
2.8