Đã hoàn thành

Update Wordpress Navigation to reflect HTML Design

Please update sidebar to reflect html layout (provided on request).

We need the

Categories, Archives, Tags, Recent Posts, Recent Comments to reflect the HTML Layout designed, using [url removed, login to view] and not editing core files.

Kĩ năng: WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress core, design archives, wordpress update, update wordpress, html tags, html editing, html c c, Archives, html navigation html, navigation html, wordpress posts sidebar, wordpress designed, wordpress functions, html design need, core design, update html, wordpress html layout, update html files, request html, html html, comments wordpress, wordpress html navigation, wordpress posts html, editing html, design sidebar

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Bristol, United Kingdom

ID dự án: #1032413

Được trao cho:

Arenabpo

as we discussed.

$50 USD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
5.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

ichurakov

Please check inbox. Thnx.

$30 USD trong 0 ngày
(69 Nhận xét)
5.3