Đã hoàn thành

upload wordpress landingpage

Được trao cho:

maxpaine

Please check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
3.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

AsherAli

Can you share more details via pm? Thanks!

$30 USD trong 0 ngày
(199 Nhận xét)
7.1
univedge

Hi,i can get this fixed for [login to view URL] check PM. Thanks

$35 USD trong 0 ngày
(24 Nhận xét)
4.9
eelance

what is the problem ? mind use your site url show me your needs?

$35 USD trong 0 ngày
(18 Nhận xét)
3.8
kioluong

Hi ! I can do it right now , please accept. thanks , Regards.

$35 USD trong 0 ngày
(8 Nhận xét)
3.2