Đã hoàn thành

Various web work = Private for ACCA

Được trao cho:

acca

Here is the bid, Mike. Thanks

$85 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
5.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

shlokjodha

lets do it

$50 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
2.4
aspiremax

We are ready to undertake your project.

$40 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0