Đã Đóng

Lập trình website wordpress

24 freelancer chào giá trung bình$398 cho công việc này

(1506 Nhận xét)
10.0
mciittech

Hello, I have been developing wordpress websites for the last 6 years and would like to gather all the details like pages and design. Portfolio - https://www.freelancer.com/u/mciittech.html Skills – CSS, HTML, PHP, Wor Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(911 Nhận xét)
8.9
sweta2317

We can do a company website with wordpress; kindly come over chat and share more details about the pages and features needed on site. do you have pictures and text to keep on site? lets have a quick chat on this; I c Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(1009 Nhận xét)
9.1
(374 Nhận xét)
8.9
(595 Nhận xét)
8.7
maysaxena

Hello, I have summarize your requirements of website wordpress, we have an experienced and qualified team of developers, come over chat will discuss and also share you my work portfolios... Thank you

$400 USD trong 10 ngày
(578 Nhận xét)
8.5
Zahi9

Hi, I have 8 Years of Experience with Woocommerce, WordPress, PHP, HTML, CSS. I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I will provide you a modern and profession Thêm

$450 USD trong 4 ngày
(243 Nhận xét)
7.3
techorigine

Hello I read your requirement i'll do that as per your requirement. Thanking you for posting the project. I am having more than 5 year in Designing and Development. Please provide me all the details so i can thr Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(189 Nhận xét)
6.9
tdteam

Hello bạn, mình chuyên lập trình web bằng wp nên có rất nhiều kinh nghiệm với việc tạo mới hoặc chỉnh sửa wp theme, plugin Hãy thảo luận về dự án Thanks!

$250 USD trong 7 ngày
(191 Nhận xét)
6.8
Developerdeepika

hello, we are a team of 40+ experienced developers with a deep knowledge of HTML,JAVASCRIPT,WEBSITE DESIGN,GRAPHIC DESIGN,WEB DEVELOPMENT ,MySQL, CSS, WORDPRESS,LARAVEL,PHP ETC. kindly message me for further discussion Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(58 Nhận xét)
6.0
masterminds7860

Hi there, I am clear you need a help for the project "Programming website wordpress". Lets use my ideas and experience to make the bestest. I have some quick questions about the project so hit the chat button to discu Thêm

$350 USD trong 5 ngày
(17 Nhận xét)
5.7
mannaranjit756

Hello, I have read your project detils (Lập trình website wordpress ). I have good knowledge in PHP Website Design WordPress CSS HTML( ) . I have read your project description carefully. I will make sure the web Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(13 Nhận xét)
4.8
bvyug2020

Tôi có hơn 6 năm kinh nghiệm với WordPress Chúng tôi là một nhóm gồm các nhà phát triển full-stack giàu kinh nghiệm, là những chuyên gia trong việc xây dựng các ứng dụng web giao diện người dùng phức tạp với React, Ang Thêm

$270 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
4.8
Datnguyenzj

Mình thiết kế web chủ yếu theo phong cách hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với người dùng, làm nổi bật sản phẩm, hay dịch vụ của công cty. Với khả năng thiết kế đồ họa và xây dựng website, mình có thể thiết kế cho b Thêm

$350 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
4.0
mdmorshedmolla

Hello! I'm Professional Wordpress Website Developer, specialized in crafting beautiful UI/UX design. If you are looking for a unique website for your business, I can design and develop a fully responsive WordPress web Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
3.1
webbookstudios

Hi there! My name is Markiyan. We are the firm of professional developers, we have a lot of proficiency in sites development using Wordpress. My team of wordpress experts ready to help you with company website program Thêm

$530 USD trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
3.2
rahildevelopment

Xin chào, tôi đã từng làm việc về phát triển và tùy chỉnh WordPress và rất muốn xây dựng trang web của bạn. tôi có chuyên môn về PHP, WordPress, CSS, MySQL, HTML. Tôi có một vài câu hỏi, chúng ta có thể thảo luận về ch Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.0
lehakrizhik02

Hi. I have just read your proposal. What I am really interested in your project is that this is my cup of tea. Moreover in your idea there are more admirable points and maybe that's what attracted me. I am full stack d Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.5
mtyootvjokb1

Hi, I'm a senior in Website and App Development. I read the job details extremely carefully. I think I can help you to complete your project with my rich knowledge and experience. I'm ready to do it now. Should you req Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dunghoang94

Xin chào, Tôi là Hoàng Dương Dũng - Chuyên gia Seo Và Thiết kế Website. Tôi muốn nhận dự án của bạn với mức giá đã đặt. Nếu bạn không hài lòng chúng ta có thể thương lượng.

$350 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0