Đã hoàn thành

Woocommerce

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hardcode4u với giá kr1263 SEK trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr192 - kr1600 SEK
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

I have a problem with my Woocommerce shop ([url removed, login to view]). My product attributes are lost (they are no longer accessible from the product's page or possible to list by product). However, it is still possible to filter by attribute and so on. I need help to see if it is possible to get them back on the product... Is this something you can help me with?

See [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online