Đã hoàn thành

WordPress admin c-panel access problem

I accidentally created a problem by changing the control-panel page of my wordpress site from the default

http://www.(my-domain)/wp-admin

to this:

[url removed, login to view]://www.(my-domain)/?page_id=5%[url removed, login to view]

And when I go to that page I am unable to log-in - it resolves to the same page:

[url removed, login to view]://www.(my-domain)/?page_id=5%[url removed, login to view] - like in a loop

HELP !!!! PLEASE

Kĩ năng: WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress login admin, wordpress log, page problem, log wordpress admin, c panel, panel, panel control, admin login loop wordpress, wordpress panel, wordpress admin log, admin access, login admin admin, php unable access, control admin, help access, log admin panel, login access php, site login page wordpress, login page admin, admin control panel, panel admin, domain admin, login access, admin log, login loop

Về Bên Thuê:
( 169 nhận xét ) Tucson, United States

ID dự án: #1667702

Được trao cho:

sehgals

i have done this kind of issue plz check ur pm...!

$40 USD trong 0 ngày
(142 Đánh Giá)
6.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $64 cho công việc này

phpdevindia

I am ready to fix it. Thanks

$50 USD trong 0 ngày
(34 Nhận xét)
5.3
trnhatthanh

ok, I'm sure good at it, let's give it to me, thanks

$30 USD trong 0 ngày
(10 Nhận xét)
2.9
spirkov

ghardesty, check my offer.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Risalat1

Let me fix this for you!

$130 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0