Đang Thực Hiện

WordPress Cart Google Checkout Addition + FF Fix

This is a special project for kiteweblx to add Google Checkout to an existing WordPress shopping cart and to fix how it works with the breadcrumb trail on FireFox.

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: wordpress shopping cart , checkout, cart addition, firefox shopping cart, shopping addition, firefox google, wordpress shopping cart project, addition existing, wordpress checkout, google checkout shopping cart, checkout cart, cart wordpress add, cart google, shopping google checkout, kiteweblx, add cart checkout, cart fix, simple google checkout cart, add wordpress existing, google cart, google breadcrumb trail, google cart checkout, google works project, google checkout project, project google shopping

Về Bên Thuê:
( 149 nhận xét ) Seguin, United States

Mã Dự Án: #1027865

Đã trao cho:

kiteweblx

As discussed.

$195 USD trong 7 ngày
(23 Đánh Giá)
5.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $223 cho công việc này

YashpalSingh123

wordpress/php experienced

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0