Đang Thực Hiện

Wordpress Quiz BT

Add a quize plug in to site and style it based on the current site design.

$[url removed, login to view]

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: design style quiz, quize, wordpress quiz, bt, quiz based, wordpress style, design quiz, quiz design, quiz wordpress, integrating wordpress current design, quiz system database design, wordpress anime design, modify wordpress website design, wordpress customization design, design newspaper style website, graphic design indian style, wordpress homepage design

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Round Rock, United States

Mã Dự Án: #1024169

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

gobyweb2

Send all details.

$50 USD trong 2 ngày
(26 Đánh Giá)
5.9
ichurakov

Please provide name of plugin. Thnx.

$40 USD trong 0 ngày
(69 Đánh Giá)
5.3